background image

ALLEGATO XLVI 
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

– Allegati 

Pagina  159 di 168 

Dhori e Thogoto  
Papovaviridae:  
    Virus BK e JC                                               

 

2                     

D(d)  

    

Papillomavirus dell’uomo                                    

 

2                     

D(d)  

Paramyxoviridae:  
    Virus del morbillo                                          

 

2                      

V  

    Virus della parotite                                        

 

2                      

V  

    Virus della malattia di Newcastle                             

2  

    Virus parainfluenzali tipi 1-4                              

 

2  

    Virus respiratorio sinciziale                               

 

2  

Parvoviridae:  
    

Parvovirus dell’uomo (B 19)                                 

 

2  

Picornaviridae:  
    Virus della congiuntivite emorragica (AHC)                  

2  

    Virus Coxackie                                              

 

2  

    Virus Echo                                                  

 

2  

    

Virus dell’epatite A (enterovirus dell’uomo 72)             

2                      

V  

    Virus della poliomelite                                     

 

2                      

V  

    Rhinovirus                                                  

 

2  

Poxviridae:  
    Buffalopox virus (e)                                        

 

2  

    Cowpox virus                                                

 

2  

    Elephantpox virus (f)                                       

 

2  

    Virus del nodulo dei mungitori                              

 

2  

    Molluscum contagiosum virus                                   

2  

    Monkeypox virus                                             

 

3                      

V  

    Orf virus                                                    

 

2  

    Rabbitpox virus (g)                                         

 

2  

    Vaccinia virus                                              

 

2  

    Variola (mayor & minor) virus                               

 

4                      

V  

    Whitepox virus (variola virus)                              

 

4                      

V  

    Yatapox virus (Tana & Yaba)                                   

2  

Reoviridae:  
    Coltivirus                                                   

 

2  

    Rotavirus umano                                             

 

2  

    Orbivirus                                                    

 

2  

    Reovirus                                                    

 

2  

Retroviridae:  
    Virus della sindrome di immunodeficienza umana       

3(**)                  

D  

    (AIDS) 
    Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2    

3(**)           

D  

    SIV (h)                                                      

 

3(**)  

Rhabdoviridae:  
    Virus della rabbia                                         

 

3(**)                   

V  

    Virus della stomatite vescicolosa                             

2  

Togaviridae:  
 Alfavirus:  
    

Encefalomielite equina dell’America dell’est                

3                      

V  

    Virus Bederu                                               

 

2  

    Virus Chikungunya                                          

 

3(**)  

    Virus Everglades                                           

 

3(**)  

    Virus Mayaro                                                

 

3  

    Virus Mucambo                                              

 

3(**)  

    Virus Ndumu                                                 

 

3  

    

Virus O’nyong-nyong                                         

 

2  

    Virus del fiume Ross                                        

 

2  

    Virus della foresta di Semliki                              

 

2  

    Virus Sindbis                                               

 

2  

    Virus Tonate                                               

 

3(**)  

    Encefalomielite equina del Venezuela                        

3                      

V  

    Encefalomielite equina 

dell’America dell’Ovest              

3                      

V  

    Altri alfavirus noti                                        

 

2  

 Rubivirus (rubella)                                            

 

2                      

V